Kom
langs vragen lunchen plannen maken

Démos

http://demos.be/

Démos is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. Het zet in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Hiervoor vertrekt Démos telkens van de leefwereldperspectieven van kansengroepen en een streven naar een meer open, inclusieve en democratische samenleving.

"We vonden in LEF een creatieve, flexibele en sociaal geëngageerde sparringpartner. Een grondige aanpak en een open houding resulteerde in een mooi eindproduct dat helemaal in onze verwachtingen paste."

Projecten