Kom
langs vragen lunchen plannen maken

GO!

http://www.g-o.be/

Het GO! (gemeenschapsonderwijs) heeft ook in de 21e eeuw de maatschappelijke taak om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden. Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving.

Wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid zijn de basiswaarden die in GO! scholen worden aangeleerd. De scholen zijn samenlevingsscholen en verbindende scholen die gaan voor actieve deelname aan het schoolgebeuren en de samenleving.

Projecten