Kom
langs vragen lunchen plannen maken

KliQ vzw

https://kliqvzw.be

KliQ is een vormingsorganisatie met expertise in de domeinen seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Je kan bij KliQ terecht voor vorming en trajectbegeleiding rond diversiteit met een focus op (trans)gender en seksuele oriëntatie. KliQ werkt op een intersectionele manier. Dat wil zeggen dat de organisatie diversiteit niet reduceert tot één aspect van iemands identiteit maar naar het totale plaatje kijkt.

Projecten