Kom
langs vragen lunchen plannen maken

Toerisme Limburg

https://www.toerismelimburg.be/

Toerisme Limburg vzw is een marketingorganisatie die instaat voor de ondersteuning van het toerisme in Limburg.

“Meer en beter toerisme in Limburg en meer welzijn en welvaart voor de Limburgse bevolking: dat is de ambitie die Toerisme Limburg samen met haar partners wil realiseren.” (Igor Philtjens, voorzitter).

Projecten