Kom
langs vragen lunchen plannen maken

Vlaamse Overheid

http://www.omgevingvlaanderen.be

http://integratiebeleid.vlaanderen.be

Departement Omgeving staat in voor de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid en de samenwerking met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen.

Departement Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering staat via het agentschap Integratie en Inburgering en het agentschap ‘Inter’ in voor het beleid inzake integratie, inburgering en gelijke kansen. Het behoort tot hun taak om dat beleid te handhaven en werking- en projectsubsidies adequaat te verdelen. Een sterke focus ligt op het verminderen van de herkomstkloof in alle relevante maatschappelijke domeinen.

“Wij verklaren als dienst Beleidsvoorbereiding en –Evaluatie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie gedurende 1,5 jaar intensief te hebben samengewerkt aan de sensibiliseringscampagne ’30 dagen’ met het communicatiebureau LEF. Daaromtrent kunnen wij meegeven erg tevreden te zijn over de inspanningen die LEF als bureau heeft geleverd. Ze zijn erg flexibel, doen hun uiterste best hun klant tevreden te houden en hebben de positieve attitude om met hun opdracht een bijdrage te willen leveren aan de samenleving en/of het milieu. Ook over hun redactionele vaardigheden, aangeleverde content en de voor ons gebouwde website zijn we positief.”

Projecten