Kom
langs vragen lunchen plannen maken

VVSG

http://www.vvsg.be/

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) is het steunpunt en de belangenbehartiger van de lokale besturen in Vlaanderen. Het organiseert zich rond drie opdrachten: ondersteuning & dienstverlening aan haar leden, belangenbehartiging, als eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie.

Projecten