Kom
langs vragen lunchen plannen maken

Westtoer

https://www.westtoer.be

Westtoer is het autonoom provinciebedrijf (apb) voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. Westtoer kiest voor een geïntegreerde aanpak door onderzoek, strategische planning, productontwikkeling en marketing met elkaar te combineren. Westtoer heeft daarbij ook aandacht voor raakvlakken als ruimtelijke ordening, natuur, cultuur, milieu en landbouw. Westtoer telt meer dan 70 werknemers. Zowel academici, met een degelijke onderbouwde theoretische kennis, als ervaren practici met voeling voor wat er zich op het terrein afspeelt, vormen samen de ideale combinatie van theoretische onderbouw én praktijkgerichte kennis.

Projecten