Kom
langs vragen lunchen plannen maken

30 dagen

Een actiegerichte communicatiecampagne

In opdracht van Vlaams Departement Omgeving verzorgt LEF een actiegerichte communicatiecampagne. Ze moet de burger aanzetten 30 dagen iets te laten of juist toe te voegen aan het dagelijkse leven om zo een positieve impact op het milieu te genereren. In totaal zijn er zeven 30 dagen uitdagingen verdeeld over drie campagneperiodes.

De data wordt live opgenomen in grafieken en vergeleken met andere deelnemers

Iedere uitdaging krijgt een bekende geëngageerde Vlaming (BGV) om samen de uitdaging mee aan te gaan. Daarnaast staat de coach die zowel de BGV als de andere deelnemers op weg helpt met tips en tonnen ervaring. Middenveldorganisaties zetten hun netwerk in; redactionele en commerciële media-aandacht maken de campagne zichtbaar in TV- programma’s, radio, krant en online.

Op het online platform vullen gebruikers dagelijks hun kalender aan met relevante data (bv. aantal gefietste kilometers, hoeveelheid weggegooid voedsel, etc.). Deze data wordt live opgenomen in grafieken en vergeleken met andere deelnemers en het Vlaamse gemiddelde. Een fijne en directe beloning om het steeds ‘beter’ te doen.

In totaal zijn er zeven 30 dagen uitdagingen verdeeld over drie campagneperiodes

Na afloop van de officiële campagne opteert de Vlaamse Overheid om de website om te vormen zodat wie wil vrij een uitdaging kan kiezen. LEF herwerkt met dat doel de website, de lay-out en de artikels: 30dagen.be.

Meer Projecten

Dit project werkt aan deze sustainable development goals (SDG's)

sdg: 1 sdg: 2 sdg: 3 sdg: 6 sdg: 7 sdg: 9 sdg: 10 sdg: 11 sdg: 12 sdg: 13 sdg: 15 sdg: 17