Kom
langs vragen lunchen plannen maken

Thuis in Vlaanderen

Mini-fictiereeks als inburgeringstraject

De docu-soap Thuis in Vlaanderen is een reeks van 24 korte fictiefilmpjes die LEF maakt i.o.v. het Vlaams ministerie van Inburgering; van opdracht tot oplevering is het slechts drie maanden. De reeks is bedoeld om te gebruiken in de cursus maatschappelijke orientatie voor inburgeraars en sluit aan bij een gelijktijdig ontwikkeld handboek. Voor de docu-soap neemt LEF de regie, de productie en een deel van het scenario voor de rekening. Omdat we ook mee schrijven aan het handboek, hebben we een goed didactisch inzicht bij het vertalen van scenario naar script. Zo ligt het eindproduct erg dicht bij het beoogde doel.

Thuis in Vlaanderen is een reeks van 24 korte fictiefilmpjes die LEF maakt i.o.v. het Vlaams ministerie van Inburgering

Meer Projecten

Dit project werkt aan deze sustainable development goals (SDG's)

sdg: 1 sdg: 3 sdg: 4 sdg: 8 sdg: 10 sdg: 11