Kom
langs vragen lunchen plannen maken

“Sona pona”, vrij vertaald “enkele goede ideeën", is een vierdelige masterclass waarvan elk deel een ander maatschappelijk systeem behandelt

Wat?

“Sona pona”, vrij vertaald “enkele goede ideeën”, is een vierdelige masterclass waarvan elk deel een ander maatschappelijk systeem behandelt.

Financiële, politieke, ecologische en sociaal-culturele systemen hebben allemaal hun eigen wetmatigheden die voor het grootste deel bepalen hoe ze functioneren. Het gekozen systeem bepaalt vaak het gedrag, hoe graag we ook anders zouden handelen. Dat betekent ook dat we door een beter systeem te kiezen, dat rekening houdt met die wetmatigheden, ook beter gedrag bij onszelf kunnen veroorzaken!

Logo sona pona

Elke avond zal beginnen met een spel (begeleiding door Stef Kuypers) waarmee je kan beleven hoe bepaalde wetmatigheden inwerken op ons gedrag. Vervolgens worden deze systemen analytische uit elkaar gezet, met een duidelijk zicht op praktische uitvoering. Hoe kan je vanuit het huidige “standaardsysteem” naar een “goed systeem” geraken? Dit deel wordt op een interactieve manier en wetenschappelijk onderbouwd uiteengezet door Thomas Goorden van o.a. de Burgerlijst/Burgerraad en StRaten-Generaal.

De masterclasses kunnen in principe individueel gevolgd worden, maar het wordt toch aangeraden ze als een aansluitend geheel te beschouwen.

(De namen van de masterclasses zijn geschreven in “Toki pona”, “de goede taal”. De taal van de eenvoud en ontworpen om positieve gedachten te creëren. Het is een demonstratie van hoe een systeem, in dit geval taal, kan ontworpen worden met een specifiek doel.)

Wanneer?

  • Mani Pona: 25/02/2020 om 19:00 (financieel/monetaire systemen)
  • Lawa Pona: 04/03/2020 om 19:00 (politieke beslissingssystemen)
  • Kasi Pona: 10/03/2020 om 19:00 (ecologie en voedingssystemen)
  • Kulupu Pona: 18/03/2020 om 19:00 (culturele en sociale systemen)

Waar?

De Groene Waterman Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Kostprijs

€20 per sessie of €68 voor alle sessies

Tickets te verkrijgen via onderstaande link (Eventbrite). Een ticket voor alle sessies kan je ook bestellen via overschrijving van 68 € aan LEF bvba op IBAN BE63363082931808 (BIC BBRUBEBB) met vermelding van de naam van de deelnemer.


Mani pona

Wat?

Wat hebben geldcreatie, schulden, demurrage, interest, economische groei en basisinkomen met elkaar te maken? Waarom zegt men eigenlijk altijd dat economische groei zo belangrijk is en zouden we zonder kunnen? Ondervindt in het inleidende spel zelf hoe een geldsysteem je gedrag en zelfs gemoedsrust bepaalt. Hoe zouden we vanuit het huidige “standaardgeld” naar iets anders kunnen evolueren? Ook centrale wiskundige concepten zoals het “prisoner’s dilemma” en een “Nash equilibrium” komen aan bod op een voor iedereen begrijpelijke manier.

Mani Pona logo

Wanneer?

Mani Pona: 25/02/2020 om 19:00

Waar?

De Groene Waterman Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Kostprijs:

€20 per sessie €68 voor alle sessies


Lawa pona

Wat?

Stemmen we tijdens verkiezingen eigenlijk op ideeën of wat is er gaande? Hoe komt het dat er zo weinig politieke vernieuwing is en wat heeft dit met het stemsysteem te maken? Wat is het verschil tussen intrinsiek en strategisch stemmen en wat zeggen stemtesten daarover? Zijn er stemsystemen mogelijk waarmee we gelukkiger kunnen worden? Wat is de calculus van Hegel en wat zijn de consequenties ervan?

Ben je geïnteresseerd in politieke vernieuwing en de onderliggende wetmatigheden van het huidige “standaardsysteem”? Wil je mee ontdekken hoe het anders kan? Dan is deze masterclass voor jou.

Wanneer?

Lawa Pona: 04/03/2020 om 19:00

Waar?

De Groene Waterman Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Kostprijs:

€20 per sessie €68 voor alle sessies


Kasi pona

Wat?

Wat is biodiversiteit en waarom is het zo dramatisch aan het dalen? Wat kunnen daar de gevolgen van zijn? Wat is permacultuur, hoe vergelijkt het met de huidige monocultuur “standaardlandbouw” en waarom zien we het zo weinig? Wat heeft dit alles met genetische algoritmes te maken? Hoe goed ben jij in het inplannen van een groententuin?

In deze masterclass krijg je een nieuwe, unieke blik op onze voedselproductie en het leven op deze planeet. Met een praktisch haalbare blik op een radicale omslag.

kasi pona logo

Wanneer?

Kasi Pona: 10/03/2020 om 19:00

Waar?

De Groene Waterman Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Kostprijs:

€20 per sessie €68 voor alle sessies


Kulupu pona

Wat?

Welke wetmatigheden zitten er verborgen in onze cultuur en sociale omgang? Wat heeft het “prisoner’s dilemma” (alweer) voor invloed op ons gedrag? Hoe kan je cultuuroorlogen herkennen en hoe kan je ze ontkrachten? Wat is “rizomisch denken” en hoe werk je het in de praktijk uit? Wat is de rol van rituelen en andere sjamanistische gebruiken en kunnen die een nieuwe plaats krijgen in een “moderne” maatschappij? Wat zijn fasetransities en hoe kunnen we ze inzetten voor maatschappelijke verandering?

In deze masterclass komt er een verrassend optimistische blik op de mens naar voren, alsook strategieën om dit potentieel naar boven te halen.

Wanneer?

Kulupu Pona: 18/03/2020 om 19:00

Waar?

De Groene Waterman Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Kostprijs:

€20 per sessie €68 voor alle sessies

Tickets te verkrijgen via onderstaande link (Eventbrite). Een ticket voor alle sessies kan je ook bestellen via overschrijving van 68 € aan LEF bvba op IBAN BE63363082931808 (BIC BBRUBEBB) met vermelding van de naam van de deelnemer.